Về tomatotranslation

plus

Nguyễn Vũ Kiên

Giám đốc điều hành

plus

Bùi Vân Trang

Giám đốc kinh doanh

plus

Vương Thanh Thủy

Trưởng phòng Kinh doanh

plus

Nguyễn Trần Phúc

Trưởng Phòng Marketing

plus

Biện Thuỳ Dương

Trưởng phòng Biên - Phiên dịch

plus

Nguyễn Tiến Quân

Trưởng phòng Quản lý dự án

plus

Hoàng Thị Linh

Trưởng nhóm Phiên dịch

plus

Nguyễn Thùy Anh

Trưởng nhóm Biên dịch

plus

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Trưởng nhóm Bản địa hóa

plus

Nguyễn Phương Linh

Trưởng nhóm khu vực Thái Lan

plus

Nguyễn Thu Hiền

Trưởng nhóm khu vực Indonesia

plus

Nguyễn Khánh Ly

Sale leader

plus

Phạm Hương Giang

Sale leader

plus

Nguyễn Hà Trang

CV Quản lý dự án

plus

Đỗ Văn Hiệp

CV Quản lý dự án

plus

Ngô Hương Giang

CV Quản lý dự án