Về tomatotranslation

plus

Nguyễn Vũ Kiên

Giám đốc điều hành

plus

Bùi Vân Trang

Giám đốc kinh doanh

plus
hình ảnh của nguyễn trần phúc

Nguyễn Trần Phúc

Trưởng Phòng Marketing

plus

Nguyễn Hạnh Linh

Trưởng nhóm Quản lý dự án

plus

Nguyễn Thu Thảo

Quản lý dự án

plus

Nguyễn Tiến Quân

Quản lý dự án

plus

Biện Thuỳ Dương

Biên dịch In-house

plus

Nguyễn Lan Nhi

Biên dịch viên in-house