Đỗ Văn Hiệp

  • Tốt nghiệp đại học Kinh tế quốc dân
  • Chuyên viên quản lý dự án, phụ trách chính các dự án về biên dịch
  • 3 năm kinh nghiệm làm việc tại nhiều công ty với vai trò Quản lý dự án
  • Điều phối các dự án với đối tác lớn như Honda, Huawei, Samsung,…