Hoàng Thị Linh

  • Tốt nghiệp Đại học Kinh tế quốc dân
  • Đảm nhận vị trí trưởng nhóm Phiên dịch, điều phối phiên dịch viên
  • Quản lý, đào tạo, huấn luyện và giám sát phiên dịch viên in-house và hàng trăm CTV phiên dịch
  • Thông dịch và giao tiếp thành thạo tiếng Anh, Nhật
  • Hơn 5 năm kinh nghiệm quản lý đội nhóm, điều phối hàng trăm CTV phiên dịch
  • Từng phiên dịch và đưa khách người Nhật đi tham quan, thực hiện phiên dịch song song tại các cuộc họp cấp cao, cuộc họp quan trọng với khách hàng, hội thảo Y tế đa quốc gia.