Ngô Hương Giang

  • Tốt nghiệp đại học Ngoại thương
  • Chuyên viên quản lý dự án, phụ trách chính các dự án về phiên dịch
  • Hơn 4 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí Quản lý dự án trong lĩnh vực dịch thuật, IT,…
  • Có kinh nghiệm quản lý ngân sách, đảm bảo chất lượng của dự án dịch thuật, quản lý rủi ro, xung đột dự án, kết hợp với bộ phận biên phiên dịch điều phối nhân sự cho các dự án phiên dịch lớn như: Phiên dịch hội thảo Y tế tại bệnh viện trung ương Huế, phiên dịch cho ca phẫu thuật của GS. BS Masatoshi Makuuchi,…