Dự án dịch giáo trình cho phương pháp “Self-directed learning – Tự học có định hướng”

🔰 Số lượng: 72 cuốn giáo trình

🔰 Đơn vị yêu cầu: Trung tâm Ngoại ngữ SunEdu

🔰 Mô tả dự án

Với mong muốn lan tỏa những thành tựu này đến mọi trẻ em, Sun Edu độc quyền mang phương pháp học Tiếng Anh thế hệ mới – “Self-directed learning – Tự học có định hướng” tới Việt Nam. Đây là dự án được xây dựng và phát triển tại Hàn Quốc bởi YBM – Tổ chức giáo dục số 1 được bình chọn suốt 15 năm liên tục, độc quyền xuất bản sách Tiếng Anh cho chính phủ Hàn Quốc.