Phiên dịch cho Hội thảo quốc tế lần thứ V

Phiên dịch cho Hội thảo quốc tế lần thứ V với chủ đề: “Phát triển Tâm lý học đường trên thế giới và Việt Nam”

  • Đơn vị yêu cầu: Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng
  • Đơn vị dịch thuật: Công ty TNHH Truyền thông Tomato Việt Nam
  • Mô tả dự án: Đội ngũ phiên dịch của Tomato Media đã làm cầu nối giúp các giảng viên/ tiến sĩ thuộc đại học Sư phạm Đà Nẵng giao lưu trao đổi kinh nghiệm với 221 chuyên gia đầu ngành đến từ nhiều nước như Anh, Mỹ, Pháp, Nhật Bản,…
  • Địa điểm: Đà Nẵng

Messages Zalo
Phone