Phiên dịch cho Hội Thảo Y tế tại bệnh viện trung ương Huế

Phiên dịch cho Hội Thảo Y tế – Phẫu thuật Nội soi

  • Đơn vị yêu cầu: Khoa Nội soi, Bệnh viện Trung Ương Huế
  • Đơn vị dịch thuật: Công ty TNHH Truyền thông Tomato Việt Nam
  • Mô tả dự án: Làm cấu nối giúp các chuyên gia đầu ngành trên thế giới và đội ngũ bác sĩ thuộc Bệnh viên Trung Ương Huế giao lưu và trao đổi kinh nghiệm về chuyên ngành Y khoa.
  • Địa điểm: Huế

Messages Zalo
Phone