Phiên dịch cuộc đối thoại giữa EU – Việt Nam về an toàn đường bộ

Phiên dịch cho Cuộc đối thoại giữa EU – Việt Nam về an toàn đường bộ

  • Đơn vị yêu cầu: Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam
  • Đơn vị dịch thuật: Công ty TNHH Truyền thông Tomato Việt Nam
  • Mô tả dự án: Tiếp nối tinh thần hợp tác giữa EU và Việt Nam, phiên dịch viên của Tomato Media giúp các chuyên gia ưu tú tại Châu Âu chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm về việc hoạch định và thực hiện chính sách an toàn đường bộ, đặc biệt tập trung vào: Vai trò cốt yếu của An toàn đường bộ đối với phát triển bền vững.
  • Địa điểm: Hà Nội
Đội ngũ đang chuẩn bị cho buổi phiên dịch
 

Messages Zalo
Phone