Tomatotranslation

Partners

GOVERNMENT – GOVERNMENT ORGANIZATIONS

 • VinaCapital
 • Save The Children
 • Embassy of Korea
 • World Vision
 • The Asia Foundation
 • WWF

đối tác trong chính phủ và phi chính phủ của tomato media

MANUFACTURING

 • BOSCH
 • Vinfast
 • FORD
 • Honda’s motobike
 • Michelin
 • Misubishi
 • Toyota
 • Yamaha

đối tác dịch thuật trong ngành sản xuất

FINANCE AND BANKING

 • SHINHAN BANK
 • WOORI BANK
 • STANDARD CHANTERED
 • BIDV
 • PUBLIC BANK

đối tác dịch thuật ngành tài chính ngân hàng

CUSTOMER SERVICE

 • Coca Cola
 • Friesland Campina (Dutch Lady)
 • Vietnam Airlines
 • Pepsico
 • Vinamilk
 • Bamboo Airways

đối tác dịch thuật trong ngành dịch vụ khách hàng